Gminny Turniej Sołectw

to zimowo-wiosenna zabawa i rywalizacja.
W Turnieju trzeba było wykazać się w  konkurencjach sportowo-zabawowych oraz wiedzą na temat Gminy.

Promnice w kolejnych Turniejach zajmowały miejsca od I-VI. Największy sukces odnieśliśmy w roku 2005 - Promnice wygrało wtedy II Gminny Turniej Sołectw.

Pamiętny Turniej odbył się 11 grudnia 2005 r., wzięło w nim udział 8 sołectw. Promnice zdobyło 48 punktów, a za nami uplasował się Kicin i Bolechowo-Osiedle.

Gazety o Turnieju, pisały tak.....

Alternatywy:
 
 
Gazeta Czerwonaka: