15-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Promnicach 2015 r.

Wigilia 2014 r.

Spotkanie z Mikołajem 2014 r.

zdjęcia z gazety

Spotkanie z Mikołajem 2013 r.

zdjęcie z gazety
 

Dzień Seniora 2013 r.

zdjecia z gazety

Spotkanie z Mikołajem  2012 r.

zdjęcia z gazety

Spotkanie z Mikołajem  2011 r.

 
zdjęcia z gazety

Boże Ciało 2011 r.

Ołtarz przygotowany przez wieś Promnice
 

Boże Ciało 2010 r.

Ołtarz przygotowany przez wieś Promnice
 
 

10-lecie Koła Gospodyń Wiejskich
w Promnicach  2010 r.

Wiersz napisany z okazji dziesięciolecia Koła Gospodyń Wiejskich w Promncach przez P. Stańko:
 
Dzisiaj nasze koło kręci się wesoło
Nasze wspólne zebrania, wycieczki i zabawy,
Wspólne pogawędki i wypicie kawy
Przeszło do historii, bo jak wiecie,
Dzisiaj już obchodzimy nasze dziesięciolecie.
 
Cieszymy się wszyscy z tej naszej rocznicy,
Będziemy to świetować w kościele i świetlicy.
Pobłogosław Panie Boże, ciągle mamy dobre chęci
Niech się nasze koło jeszcze sto lat kręci.
 
zdjęcia z gazety

Boże Ciało 2009 r.

Ołtarz przygotowany przez wieś Promnice
 
,

Wigilia 2008 r.

Współna Wigilia Pań z KGW, Stażaków z OSP, Sołtysa i Rady Sołeckiej

Boże Ciało 2008 r.

Ołtarz przygotowany przez wieś Promnice
 
 
 

Boże Ciało  2007 r.

Ołtarz przygotowany przez wieś Promnice