KRAJobrazy Przeszłości

 

Projekt „KRAJobrazy przeszłości” napisany przez Olgę Krause Matelską wygrał w konkursie projektów edukacyjno-animacyjnych ogłoszonym przez Centrum Praktyk Edukacyjnych. Znalazł się wśród 9 najlepszych projektów, wyłonionych w dwuetapowym konkursie i nagrodzonych kwotą 8 tysięcy złotych na realizację zamierzonych działań. Partnerami projektu są Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” oraz Zespół Szkół w Bolechowie Osiedlu. Projekt jest wynikiem rozmów z rdzennymi mieszkańcami wsi Bolechowo, Bolechowo Osiedle, Promnice o potrzebie pozbierania ustnych relacji, starych fotografii i pamiątek dokumentujących przeszłość i wygląd tych miejscowości. W wyniku przemian, które dokonały się w II połowie XX w., a gwałtownie przyspieszyły w XXI w. te miejscowości z typowych rolniczych wsi zmieniły się w zurbanizowane i uprzemysłowione osiedla podmiejskie. Przybyło mieszkańców, stare więzi pomiędzy ludźmi uległy rozluźnieniu, nowe nie miały okazji się zawiązać - panuje poczucie wykorzenienia.Dlatego nasz projekt „KRAJobrazy przeszłości" odwołują się do historii lokalnej, jako źródła wspólnej tożsamości, na której mogą tworzyć się nowe więzi.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Bardzo Młoda Kultura". Projekt jest realizowany dzięki nagrodzie przyznanej przez CK Zamek w ramach konkursu "Współdziałanie w kulturze".

 

Cele projektu:

1.  Poznanie historii oraz tradycji lokalnej, budowanie lokalnej tożsamości;
2. Integracja nowych mieszkańców ze starymi poprzez wspólne działania;
3. Zainteresowanie przeszłością najbliższej okolicy, zwrócenie uwagi na krajobraz przyrodniczy
oraz kulturowy.
Cele zrealizujemy poprzez:
1. Akcję zbierania archiwaliów realizowaną w szkole oraz w ośrodku kultury;
2. Cykl warsztatów, których tematy odnoszą się do ważnych wątków miejscowej historii: warsztat kaligrafii nawiązuje do tradycji klasztoru cysterek z Owińsk, do którego należały w/w wsie; warsztat ceramiczny przypomina tradycję znanej cegielni w Promnicach, z której cegły wykorzystano m.in do budowy twierdzy Poznań, akcje plastyczne, które oprą się na starychfotografiach;
3. Przypomnimy wielokulturowość tego terenu (Promnice powstały jako kolonia niemieckich osadników) organizując sprzątanie cmentarza ewangelickiego;
4. Współprace - wzajemną komunikację.
Efekty projektu:
1. Wystawa historyczna - zebranie starych fotografii, dokumentów, ustnych świadectw, pamiątek;
2. Udostępnienie w internecie zebranych archiwaliów;
3. Warsztaty ceramiczne dla 4 grup dzieci “Moja cegiełka”
4. Warsztaty kaligrafii dla 4 grup młodzieży “Przesłanie cysterek”;
5. Akcja plastyczna ”Ożywione fotografie”,
6. Akcja sprzątania cmentarza ewangelickiego ”Pustka po sąsiadach”,
7. Akcja plastyczna dla dzieci ”KRAJobrazy przeszłości” malowidło/mural,
8. Wernisaż wystawy połączony z finałem akcji plastycznej “Ożywione fotografie”.
Podczas pracy będziemy posługiwać się metodą wywiadu, pracy ze źródłem, będziemy opierać się na osobistych kontaktach z mieszkańcami, przeprowadzimy akcję plastyczną inspirowana starymi zdjęciami, konkurs plastyczny lub historyczny, będziemy pracować w grupach tematyczno – zadaniowych.
 

Pobierz Plik z Harmonogramem Projektu "KRAJobrazy Przeszłości:

Pobierz

Pobierz Plik ze z sprawozdaniem z działań projektowych:

Pobierz