Sołectwo Promnice

ul. Południowa 8
62-005 Promnice
T: +61 812 61 45 
T: +48 668 177 665668 177 665

Sołtys

Andrzej Moczulski
andmo48@wp.pl

Administrator

Małgorzata Kosakowska - Gielewska
tel. 609 147 572
e-mail: solectwo.promnice@gmail.com
e-mail: kontakt@solectwopromnice.pl

Formularz kontaktowy