GALERIA
Fotografie zebrane od mieszkańców Bolechowa, Bolechowa-Osiedle, Promnic, Szlachęcina, Trzaskowa podczas projektu KRAJobrazy Przeszłości
DZIECIŃSTWO


OŚWIATA


MIEJSCA PRACYKOŚCIÓŁ, KOMUNIE


ŚLUBY, WESELA


POGRZEBY, CMENTARZEZDJĘCIA RODZINNE


PORTETY


ARMIA, WOJSKO, WOJNASTRAŻ POŻARNA


DOMY


ULICE, DROGIBUDYNKI, GOSPODY, KARCZMY


ROLNICTWO


OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURYKRAJOBRAZ


RZEKA, WARTA, MOST


POLE LASROZRYWKA, CZAS WOLNY


ŚRODKI TRANSPORTU


SPORTŻYCIE CODZIENNE


DOKUMENTY


MAPYKRAJobrazy Przeszłości

 Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Bardzo Młoda Kultura", realizowany dzięki nagrodzie przyznanej przez CK Zamek w ramach konkursu "Współdziałanie w kulturze".