Budżet Sołectwa Promnice na rok 2018

Środki wydzielone w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa to 22.000,00 zł
 

Budżet Sołectwa Promnice na rok 2017 

Środki wydzielone w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa to 22.000,00 zł
 

Budżet Sołectwa Promnice na rok 2016 

Środki wydzielone w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa to 22.000,00 zł
 

Budżet Sołectwa Promnice na rok 2015

Środki wydzielone w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa to 22.000,00 zł