Zebranie wiejskie 05.09.2017r.

Drugie Zebranie Wiejskie w roku 2017 odbyło się w dniu 5 września. W zebraniu wzięło udział 42 mieszkańców. Na spotkanie przybył Wójt Jacek Sommerfeld,
II Zastępca Wójta Janusz Andrzejewski, Przewodniczący Rady Gminy Marcin Wojtkowiak, radny Marek Smykowski oraz reprezentant straży gminnej
Pan Malinowski.
Na zebraniu Sołtys przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opini z porzedniego Zebrania Wiejskiego. Omówiono Uchwały w sprawie planu wydatków w budżecie gminy Czerwonak na realizację zadań Sołectwa Promnice.
Zatwierdzono wnioski do budżetuGminy Czerwonak na 2018r.

Szczegóły z Zebrania znajdują się w Protokole.
 

Pobierz Plik z Protokołem z Zebrania z dnia 05.09.2017r.:

Pobierz

Zebranie wiejskie 28.03.2017r.

Pierwsze tegoroczne Zebranie Wiejskie odbyło się w dniu 28.03.2017r.
Na spotkanie przybył v-ce wójt gminy Czerwonak P. Andrzejewski, P. Skrzekut, radny Promnic P. Marek Smykowski, Komandant Straży Gminnej P. Krajewski i Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Jarosław Pospieszyński.
Na zebraniu przedstawiono Sprawozdanie za 2016 rok i omówiono sprawy bieżące.

Zebranie wiejskie 05.09.2016r.

W dniu 05.09.2016r. w Promnicach odbyło się kolejne Zebranie Wiejskie, w którym uczestniczyło 44 podpisanych na liście osób.
 
Zebraniu przewodniczył sołtys P. Andrzej Moczulski, Urząd reprezentował wójt Jacek Sommerfeld i jego zastępca P. W. Flugla. Na spotkanie przybył v-ce przewodnicący  Rady Gminy P. Wojciech Skrzekut, radny Promnic P. Marek Smykowski, Komandant Straży Gminnej P. Krajewski.
 
Na zebraniu uchwalono przeznaczenie środków finansowych na rok 2017 dla Sołectwa Promnice oraz wnioski do budżetu Gminy na 2017 rok.
 
Szczegóły z Zebrania znajdują się w Protokole.
 

Pobierz Plik z Protokołem z Zebrania:

Pobierz

Zebranie wiejskie 19.04.2016r.

W dniu 19.04.2016r. odbyło się Zebranie Wiejskie sołectwa Promnice.

W zebraniu uczestniczyło 41 osób wpisanych na listę obecności.

Urząd reprezentował II v-ce wójt Janusz Andrzejewski oraz nowa Pani kierownik Wydziału Ochrony środowiska A. Jamrowska. Na zebraniu obecny był także Radny Marek Smykowski i nowy Komendant Straży Gminnej  P. Krajewski. 

Na początku Zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i Sołtysa, następnie omówiono sprawy bieżące dotyczące sołectwa. Szczegóły z zebrania opisano w protokole.
 

Pobierz Plik z Protokołem z Zebrania:

Pobierz

Zebranie wiejskie 08.09.2015r.

W zebraniu wzięło udział 30 osób. Urząd reprezentował tylko wójt Janusz Andrzejewski. Na zebraniu obecny był także Przewodniczący Rady Gminy Marcin Wojtkowiak, Radny Marek Smykowski i Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Jarosław Pospieszyński.  Na początku Zebrania można było porozmawiać z Panią dzielnicową Kingą Laskowską na temat bezpieczeństwa w naszym sołectwie. Na Zebraniu sołeckim uchwalono podział środków finansowych, wydzielonych w budżecie gminy na 2016 r. do dyspozycji sołectwa - 22.000,00 zł, a także zatwierdzono wnioski do budżetu gminy na 2016 r.

Pobierz Plik z Protokołem z Zebrania:

Pobierz

Zebranie wiejskie 10.02.2015r.
Wybory sołtysa

W zebraniu wzięło udział 191 osób. Urząd Gminy reprezentowali wójt Jacek Sommerfeld i zastępcy Ewa Jedlikowska oraz Janusz Andrzejewski.

Sołtysem Promnic został Andrzej Moczulski.

W skład Rady Sołeckiej weszli:
- Eryńska Bożena
- Kwiatkowska Violetta
- Byczyński Roman
- Godawa Władysław

Zebranie wiejskie  11.09.2014 r.

 

Pobierz Plik z Protokołem z Zebrania:

Pobierz