Szkoła Podstawowa (czteroklasowa)
w Promnicach

kierownikami szkoły w Promnicach byli: W. Szulc, M. Dawidowa, K. Handkiewicz,
 

Włodzimierz Szulc

był kierownik Szkoły Podstawowej w Promnicach w latach 20-stych i 30-tych XX w. Po zakończeniu pracy w promnickiej szkole najprawdopodobniej w roku 1935 został kierownikiem szkoły w Kiekrzu. Pracując w Promnicach poznał swoją przyszłą żonę - Oldriskę Ludmiłę zd. Ledwina (była Czeszką, przyjechała do starszej siostry, żony oficera z Biedruska). Pobrali się w 1928 roku, w rok później przyszedł na świat ich syn Oldrich Włodzimierz Szulc.
 
Pan Szulc prowadził  w Promnicach, w swoim prywatnym mieszkaniu, świetlicę dla mieszkańców miejscowości -  (informację znaleziona w dodatku do Dziennika Urzędowego z 1934 roku).
 
Informacja uzyskana od wnuczki  P. Szulca  Pani  Magdy Hirsch