Andrzej Moczulski

 sołtys wsi Promnice (od 16 lat)

Rada Sołecka reprezentuje grupę różnych środowisk lokalnych:

 

Bożena Eryńska

współpraca z Parafią w Bolechowie i Caritas
oraz KGW
 
                                                telefon: 507 299 110
 
 

Violetta Kwiatkowska

Przewodnicząca KGW (kobiety)
                                               
                                                telefon: 696 029 202
 

Roman Byczyński

młodzież i OSP
 
                                                telefon: 607 615 541
 

Władysław Godawa

rolnicy i OSP
                                           
                                                telefon: 509 403 484