Andrzej Moczulski

 sołtys wsi Promnice do dnia 2.04.2019r