Dożynki w Promnicach 2003 r.

24.08.2003 r. w Promnicach odbyły się Gminne Dożynki.

Święto Plonów w Promnicach rozpoczęło się od Mszy Dożynkowej, którą celebrował Ksiądz Proboszcz Ryszard Kałużny. Następnie odbył się barwny korowód i obrzędy dożynkowe.  Starostami Dożynek byli P. Elżbieta Wrzeszcz
i P. Kaziemierz Polcyn. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Promnicach przygotowały Loterię Fantową oraz częstowały kiszonym ogórkiem i chlebem ze smalcem. Na Dożynkach wieś Promnice wygrała konkurs na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy gminy Czerwonak". Gwiazdą wieczoru był zespół VOX,  na zakończenie imprezy przygotowano pokaz sztucznych ogni.

 

Film video z Dożynek w Promnicach