Koło Gospodyń Wiejskich w Promnicach

 
Koło istniało od lat 60-tych było ogniwem istniejącego Kółka Rolniczego. Gospodynie należące do Koła korzystały z zapisów na drób, paszę itd. Przewodnicą Koła w tym okresie była P. Janina Molińska.
 
Reaktywacja Koła - przywrócenie działalności nastąpiło 1 marca 1999 r.
Koło zrzesza kobiety z Promnic i okolicznych wiosek (z Bolechowa-Osiedle, Bolechowa). Dzisiaj Koło prowadzi inną działalność:
- spotkania raz w miesiącu;
- pokazy;
- kursy;
- wyjazdy i wycieczki, itd.
 
Koło ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
 
Zarząd KGW - Przewodnicząca Violetta Kwiatkowska, skarbnik - Bożena Eryńska i sekretarz - Barbara Zaręba.

Zdjęcia z Kroniki Koła Gospodyń Wiejskich
w Promnicach

Wianki 2015 r.
Dzień Kobiet 2011 r.
Dzień Kobiet 2009 r.
  
 
Dzień Kobiet 2008 r.
  
 
Dzień Kobiet 2006 r.      
 
 
Kurs gotowania 2010 r.
 
Kurs gotowania 2007r.
 
Święto Rodzinne 2006 r.
 
Wigilia 2010 r.
 
Wigilia 2008 r.
 
Wigilia 2007 r.
 
Wigilia 2006 r.