Klub "Iskra"

ul. Północna 58
62-005 Promnice
tel. 61 8126 341

ISKRA jest świetlicą środowiskową, to filia Gminnego Ośrodka Kultury "SOKÓŁ"
w Czewonaku.

Historia budynku "Iskry" i OSP wiąże się z Zakładami "PRESSTA".
Przy udziale tej firmy o charakterze zbrojeniowym i udziale mieszkańców oraz Strażaków w czynie społecznym wybudowano budynek. Budynek oddano do użytku w 2000  roku i pełni on funkcję remizy OSP i świetlicy środowiskowej.
 
Nazwę "Iskra" wybrali mieszkańcy na Majówce 2007 roku (konkurs na nazwę). 
 
Obecnie w "Iskrze" prowadzona jest działalność kulturowa pod kierownictwem "SOKOŁA". W świetlicy funkcjonują 2 pracownie (komputerowa i plastyczna).
 
Ponadto w "Iskrze" prowadzone są zajęcia muzyczne, działalność rozrywkowa, zajęcia TAI-TCHI, wikliniarstwo, decupage, itd.
 
Raz w miesiącu działa kino - fundacji Pro Publico, filmoteka religijna.
 
Świetlica jest miejscem spotkań mieszkańców, okazjonalnych występów, obchodów różnych świąt i wydarzeń.