Urząd Gminy w Czerwonaku

Urząd Gminy w Czerwonaku
ul. Źródlana 39,
62-004 Czerwonak
tel. 61 65 44 204
e-mail: kancelaria@czerwonak.pl
strona internetowa: www.czerwonak.pl

Parafia w Bolechowie

ul. Szkolna 20
65-005 Bolechowo
61 812 60 94
e-mail: r.kobusinski@arch.pl
strona internetowa: www.parafia-bolechowo.pl

Szkoła Podstawowa w Bolechowie
im. H.CH Andersena

ul. Wojska Polskiego 6
62-005 Bolechowo
tel. 61 812 60 70
e-mail: szkola_bolechowo@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.spbolechowo.edupage.org

Gimnazjum w Bolechowie
im. Kazimierza Górskiego

ul. Wojska Polskiego 6
62-005 Bolechowo
tel. 61 812 62 56
e-mail: poczta@gimnazjumbolechowo.pl
strona internetowa: www.gimnazjumbolechowo.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czerwonaku

Pl. Zielony 1
62-005 Czerwonak
e-mail: sekretariat@gopsczerwonak.pl
strona internetowa: www.gopsczerwonak.pl
tel. 61 812 14 88
świadczenia rodzinne - tel. 61 652 68 14
 

porady prawne dla mieszkańców w sprawach rodzinnych i majątkowych:

GOPS w Czerwonaku
poniedziałek godz. 9.00-16.00
środa godz. 8.00-15.00
Punkt GOPS w Koziegłowach
piątek godz. 8.00-11.30

 

Punkt GOPS w Koziegłowach


ul. Poznańska 15 D/82
62-028 Koziegłowy
tel. 61 641 74 68,  61 641 78 49
 

Sekcja Profilaktyki i Terapii

ul. Poznańska 15D/82
62-028 Koziegłowy
tel. 61 812 12 79

Gminny Ośrodek Kultury Sokół

ul. Gdyńska 47
62-004 Czerwonak
tel./fax 61 652 60 30
e-mail: sokol@gok-sokol.pl
strona internetowa: www.gok-sokol.pl
 


Klub "Iskra"

ul. Północna 58
62-005 Promnice
tel. 61 8126 341

 

Klub "Kogucik"

ul. Lipowa 1,
62-005 Potasze
tel. 61 646 08 39
 

Klub Komputerowy "Słoneczko"

ul. Słoneczna
62-004 Czerwonak
tel. 61 646 08 61

GOAP - Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

ul.  Św. Michała 43
61-119 Poznań
tel. 61 624 22 22
e-mail: bok@goap.org.pl
strona internetowa: www.goap.org.pl
 

Zespół Lekarza Rodzinnego "Pro Familia"

ul. Działkowa 2
62-004 Czerwonak
tel. 61 812 04 00
tel. 61 652 66 73
e-mail: profamilia@kkw.com.pl
strona internetowa: www.profamilia.com.pl
 

Ośrodek Zdrowia Owińska

ul. Bydgoska 8
62-005 Owińska
tel. 61 812 65 13
 

Gabinet Stomatologiczny dr Leszek Jordan

ul. Bydgoska 8
62-005 Owińska
tel. 61 812 65 13

Gminna Biblioteka Publiczna

os. 40-lecia PRL 7a
62-004 Czerwonak
tel. 61 812 07 01
e-mail: gbp@biblioteka.czerwonak.pl
strona internetowa: www.biblioteka.czerwonak.pl
 

FILIA Bolechowo

ul. Wojska Polskiego 6
62-005 Bolechowo
e-mail: bolechowo@biblioteka.czerwonak.pl
tel. 61 812 60 70

POLICJA, Komisariat Policji

ul. Leśna 3
62-004 Czerwonak,
tel. 61 841 49 40
komendant: Dariusz Wawrzyniak
 

Posterunkowy Rejonu IV (Promnice) Kinga Laskowska

tel. 61 841 36 83
kom.  519 064 513

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak
tel. 61 622 75 29
e-mail: p.lewicki@akwenczerwonak.pl
strona internetowa: www.akwenczerwonak.pl
 

Korty tenisowe w Bolechowie

ul. Wojska Polskiego 6
62-005 Bolechowo
tel. 61 812 14 04
kom. 695 596 170
 

Pływalnia w Koziegłowach

ul. Piłsudskiego 3
62-028 Koziegłowy
tel. 61 811 11 51
 

Kąpielisko AKWEN TROPICANA w Owińskach

ul. Plażowa 1
62-005 Owińska
tel. 61 812 14 04